Yaşam

Paganizm Nedir?

Tabiattaki her şeyi tanrı olarak kabul eden anlayışa sahip paganizm; çok tanrılı din olarak bilinmektedir. Bu inanışa göre doğadaki her varlığın bir ruhu vardır ve onlara karşı her zaman saygılı ve nazik davranılmalıdır. Peki Paganizm nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır?

Paganizm (Çok Tanrıcılık)

Çok tanrıcılık olarak bilinen ve tarihi milattan öncesine dayanan Paganizm’in ilk olarak Orta Asya’da ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu dine mensup kişilere göre dünya; iyi ile kötü ruhların çatışmasından doğmuştur. Kökeni doğa dinlerine dayanan bir inanç biçimi olan Paganizm; yeryüzü dini olarak bilinmektedir. Bu dine mensup kişiler Pagan olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca bu topluluklar doğa ile iç içe izole bir hayat yaşamaktadırlar. Paganlar dünyanın kutsal özellikler taşıdığına ve yüce bir karaktere sahip olduğuna inanmatadırlar.

Günümüzde birçok topluluğun dini kökeninde Paganizm etkileri görülür. Çok eski tarihlerden beri var olan Pagan kültürü, aynı zamanda önemli ritüellere sahiptir. Bu tarz dinlerde, doğada görülen varlıklara tanrısallık ve kutsallık atfetmek dinin temel prensiplerindendir. Günümüzde ise Pagan etkilerini taşıyan inanışlar ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Hinduizm
  • Yunan ve Roma dinleri
  • Arap paganizmi
  • Şinto inancı
  • Cermen paganizmi
  • Kelt çoktanrıcılığı
  • Mısır çoktanrıcılığı
  • Slav ve Baltık dinleri

Paganizmi diğer tek tanrılı dinlerden ayıran en büyük özellik ise ahiret inancının olmamasıdır. Paganlara göre dünya hayatı sonsuza dek devam edecektir. Aynı zamanda reenkarnasyon inancının hakim olduğu bu dinde günahkar insanlar sadece bitki, hayvan ya da cansız bir nesne olarak dünyaya geri gelebilirler. Birini öldürmek ise bu dinde en büyük günahlardandır. Pagan kabilelerinde liderlik eden insanların ise ruhani olarak üstün olduğuna inanılmaktadır. Bu liderler iyi ve kötü ruhlarla iletişime geçebilmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu