SağlıkYaşam

Şamanların Kullandığı İlginç Tedavi Yöntemleri

İnsanlık tarihinin ilk doktorları şamanlar. İlk çağlardan beri toplumda önemli bir yere sahip olan şamanların ayinlerinin izleri günümüze kadar ulaşmıştır. Son dönemlerde ise şamanlar ile ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki şamanlar, gerçekten fizik tedavi usullerini öğrenmişlerdir. Bu teknikleri kullanarak insanları tedavi ettikleri de anlaşılmıştır. İşte şamanların kullandığı ilginç tedavi yöntemleri.

Şamanların Kullandığı İlginç Tedavi Yöntemleri

Kadim bir bilgelik olarak korunmuş olan şamanlık, tartışmasız tarihin ilk şifacılarıdır. Şamanlar toplumsal açıdan kendini kabul ettirmiş, öteki dünyayla iletişim kurabilen kişilerdir. 

Şamanların Kullandığı İlginç Tedavi Yöntemleri
İlk şifacılar, şamanlar

Şamanların tedavi yöntemlerinde ışık, varlığının desteği ile iyileşme gerçekleşir. Bu tedaviye de Jera şifası ve Jera ruhu denmektedir. Güçlü bir şifa tekniği olan bu yöntem, yüksek boyuttan gelen ve doğanın güçlerini barındıran bir enerji olduğuna inanılır. Fiziksel rahatsızlıklar üzerinde güçlü bir tedavi yöntemi olan Jera, DNA boyutunda çalışır ve aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak da iyileştirir. Yaklaşık 45 dakika süren bu tedavi yöntemi, karanlık enerjiyi, birikmiş toksinleri ve zehirleri temizler, çakralar dengelenir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Akapunktur ile Göğüs Hastalıklarını Tedavi Etme

Asıl amaçları ruhu tedavi etmek olan şamanlar, bu güçlerini ise ruhları çağırıp kullanarak ya da kendi ruhlarını öteki dünyaya göndererek sağlarlar. Aynı zamanda şamanlar, bitkiler, masaj veya akupunktur gibi fiziksel tedavi yöntemleri ile hastalıkları iyileştirmişlerdir.

Ruhlarla iletişim için savul, kopuz, kamçı, su…

Tedavilerinde farklı malzemeler kullanmayı uygun gören şamanlar, tedavi ederken onlara yardımcı olan ruhları çağırmak içinde şu malzemeleri kullanırlarmış; davul, kopuz, kamçı, su gibi. Bu süreçte üç temel unsur vardır ve bunlar şaman, hasta ve seyircilerdir. Burada seyirciler, şamanların toplumsal görevini yerine getirdiğinin işaretidir. Böylece tedavi sonunda topluluk bir araya gelir ve hastanın iyileştiği ilan edilir. Sonrasında mutlaka müzik ile dans yapılır. Çünkü bu iyileştirmenin önemli bir parçasıdır.

Şamanların Kullandığı İlginç Tedavi Yöntemleri
Şamanlar – Ateşle Tedavi

Korkutma Ritüeli

Şamanların kullandığı bir diğer yöntem ise korkutma yöntemidir. Burada temel amaç kötü ruhu bedenden uzaklaştırmaktır. Şamanın tedavi etme sırasında gerçekleşen titreme ile sarsılma, dans etme, ateşle iyileştirme gibi yöntemleri vardır. Aynı zamanda, bedene kötü ruh girmişse, bu ruhu başka bir şeye gönderme gibi yöntemler kullandığı da bilinmektedir.

Kurban Verme Ritüeli

Çok sık kullanılan diğer yöntem ise kötü ruhlardan kurtulmak için kurban vermektir. Bu kurban verme ritüelinde at en önemli kurbanlardandır. Kurban edilen atların renklerine göre, iyi geldiği hastalıklar da değişmektedir. Gök at baş hastalıklarına, boz at karın ve göğüs hastalıklarına, doru at vereme, sarımtırak atlar da romatizma için kurban edilmektedir. Bir diğer kurban yöntemi ise kansız kurban ritüelidir. Bu yöntem ise şöyledir: Toplumun kendine kutsal saydığı, süt, kımız, yağ, buğday, darı, şarap, para (hepsine saçı denilmektedir) gibi ürünleri ağaçlara ya da şaman davuluna bağlarlar. Bu ve bunlar gibi törenler kansız kurbanlar olarak kabul edilmektedir. Evlenme töreninde saçı olarak para, buğday, darı saçmak gibi adetler günümüzde hala devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu