Yaşam

MİT Nedir? Ne İş Yapar?

MİT Nedir? Ne İş Yapar? MİT; tam açılımıyla Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı’na bağlı resmi gizli haber örgütüdür. İstihbarat ise, siyasi makamlara sunulmak üzere toplanmış ve çözümlenmiş izlemsel veya taktik içerikli işlenmiş bilgilere denir.

MİT Nedir? Ne İş Yapar?

MİT; tam açılımıyla Milli İstihbarat Teşkilatı, 1965 yılında Millî Emniyet Hizmeti yerine kurulmuştur. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne, içten ya da dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında bilgi toplayan, önlem alan ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyaran teşkilattır. Devletin millî güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla kurulmuştur.

MİT Ne İş Yapar? Yetki Sorumlulukları Nelerdir?

MİT’in ana görevi: Türkiye Cumhuriyetinin, bütünlüğüne, güvenliğine, anayasal gücüne ve bağımsızlığına karşı içten ve dıştan yönetilen faaliyetlere karşı istihbarat kurmaktır. Aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı’nın resmi web sitesinde yer alan bilgi ise şöyledir;

“Millî İstihbarat Teşkilâtı 6 Temmuz 1965 tarih ve 644 sayılı Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’yla “Başbakanlığa” bağlı olarak kurulmuştur. 18 yılı aşkın bir süre yürürlükte kalan bu Yasa, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yerini, 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’na bırakmış, 2017 yılında ise aynı kanunda yapılan değişikliklerle beraber Milli İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanı’na bağlanmıştır.

2937 sayılı Yasa’da Teşkilatın kuruluşu ve ana görevleri genel hatlarıyla belirtilmiştir. Bunlar, birimlerin sayısı, adları, ayrıntılı görevleri ve iç örgütlenme ile ilgili diğer hususlar Cumhurbaşkanının onaylayacağı gizli yönetmeliklere bırakılmak suretiyle, hem gizlilik sağlanmış, hem de değişen koşullarda hızlı hareket edebilme olanağına kavuşturulmuştur.”

MİT Resmi Web Sitesi İçin Tıklayınız.

MİT’in genel sorumlulukları ise şunlardır;

  • El koyma
  • Arama
  • Kimlik sorma
  • İfade alma şeklinde sıralanabilir.

Teşkilat Konusu Nedir? Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu