Yaşam

2. Abdulhamid Ne Zaman Öldü? Nerede Öldü?

Sultan 2. Abdulhamid Han, 1876 yılında otuz dört yaşındayken Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 99. İslam halifesi olarak göreve başlamıştı. Otuz üç yıl süren saltanat döneminin ardından 1909 yılında altmış yedi yaşındayken tahttan indirilmiştir. Bundan sonra sarayda hapis hayatı yaşamaya mahkum edilen 2. Abdulhamid ne zaman öldü? Nerede öldü?

2. Abdulhamid Han Kimdir?

1842 yılında İstanbul’da doğdu. Gözlerden uzak geçirdiği şehzadelik döneminin ardından 1876 yılında Osmanlı Devletinin padişahı olarak tahta oturdu. Bu dönem Osmanlı Devleti’nin en zor dönemlerinden biridir. Çünkü Rus Çarlığı ile 1877-1878 yıllarında yapılan ve 93 harbi olarak bilinen savaş Osmanlıya çok büyük bedeller ödetmiştir. Meclisin savaş boyunca işlevsiz kalması nedeniyle savaşın ardından Sultan Abdulhamid aldığı bir kararla meclisi tatil etmiştir. Hüküm sürdüğü 33 yıllık saltanatının büyük bir bölümünde monarşi hakim olmuştur.

2. Abdulhamid’in Uğraştığı Sorunlar

Döneminde Osmanlı Devleti pek çok toplumsal sorunla karşı karşıya kaldı. Ülkede meşruti monarşiden, monarşiye geçilmesi kimi aydınlar arasında tepkiye neden oldu. Sultan Abdulhamid’e karşı keskin bir muhalefet ve hatta karşıtlık doğurdu.

Osmanlı topraklarını parçalamaya yönelik hareketlerin içerisinde ulusal bağımsızlık davasında olan hıristiyan Osmanlı azınlıkları var. Özellikle balkan coğrafyasında Rus Çarlığı’nın desteğiyle çıkarttıkları bölücü faaliyetler sonucu yarı özerk, özerk ya da bağımsız olmuşlardır.

Ermeni meselesinin başlangıcı da yine bu döneme denk gelmektedir. Kuracakları bir devlet hayali Ermenilerde yine Rus Çarlığı’nın tesiriyle baş göstermiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu hayallerini gerçekleştirmek için vahşice katliamlar yapmaktan çekinmeyeceklerdir.

Filistin’de bir yahudi devleti kurulmak istenmesi de Theodor Herzl öncülüğünde başlayan siyonist hareketin idealiydi. Bu ideali gerçekleştirmek için Sultan Abdulhamid’e yapılan teklifler keskin bir dille reddedilmiştir.

2. Abdulhamid Döneminin Yenilikleri

Sultan Abdulhamid dönemi aynı zamanda ekonomi ve imar alanında kalkınma dönemidir. Bu dönemde, ziraat bankası kuruldu. Hicaz demiryolu inşa edilerek ülke sınırları içerisinde etkin bir ulaşım ağı oluşturuldu. Darülaceze hizmete girdi. Tarım sektöründe iyileştirmeler yapılarak çiftçinin kazanması sağlandı. Osmanlı ordusu için büyük silah siparişleri verilmiş, 93 harbinden yenilerek çıkan ordu iyileştirilmeye çalışılmıştı. Sıbyan, rüştiye ve idadilerin çoğaltılması ve kız okullarının açılmasıyla eğitim canlılık kazandı.

2. Abdulhamid Ne Zaman Öldü? Nerede Öldü?
2. Abdulhamid Han Tahttan İndirilirken

2. Abdulhamid’in Tahttan İndirilmesi

1908 yılına gelindiğinde Sultan Abdulhamid baskılar sonucunda meşrutiyete geçiş yaptı. 1909 yılında ise 31 mart ayaklanması olarak bilinen olaylara müdahale için İstanbul’a gelen Hareket Ordusu tarafından saltanattan azledildi. İstanbul’da kalması uygun görülmedi ve Selanik’te Alatini Köşkün de ev hapsinde tutuldu.

2. Abdulhamid Ne Zaman Öldü? Nerede Öldü?

1912 yılında patlak veren Balkan Savaşı nedeniyle ev hapsine İstanbul’da devam etti. 6 yıl aradan sonra 1918 yılında ev hapsini geçirdiği Beylerbeyi Sarayı’nda 76 yaşındayken vefat etti.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu