Ordan Burdan

Aşk Mıdır? – Muhibbi

Muhibbi mahlaslı Kanuni Sultan Süleyman’ın yazdığı Aşk mıdır şiiri. Lirik türde şiirler yazan Muhibbi döneminde şiirin gelişmesi için katkı sağlamıştır. Divan Edebiyatının en çok gazel yazan üç şairinden biridir. Muhibbi’nin en güzel gazellerinden birisi Aşk mıdır…

Aşk Mıdır? – Muhibbi

Aşk mıdır ki can-ü dil mülkünü yağma eyleyen
Aşk mıdır sinem içre gelip de cân eyleyen

Aşk mıdır ki boynuma takıp belâ zincirini
Gezdirip Mecnûn gibi âlemde rüsvâ eyleyen

Aşk mıdır ki bî-vefâ güller elinden geceler
Inledip bülbülleri tâ subh güya eyleyen

Aşk mıdır ki eyleyen tîr-i cefâya cân-siper
Mihnet ü derd ü gamı sinemde peydâ eyleyen

Aşk mıdır ki bir kenân-ebrû nigârın yâdına
Ok gibi bu kaddimi’büküp benim yâ eyleyen

Aşk mıdır ki fenni derdi okutup âşıklara
Fasl u babı sinemin levhinde inşâ eyleyen

Aşk mıdır ki bu Muhibbi sînesîne dağ vurup
Ahir ânın gözleri yaşını derya eyleyen

Gün Doğuyor – Orhan Veli Kanık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu